Asiakaskysely auttaa tuntemaan asikaasi
aiakaskysely mobiililaitteeseen

Niin b2b kuin b2c myynnin ytimessä on asiakkaan ja asiakkaan tarpeiden tuntemus. Asiakas ostaa, kun sinulla on ratkaisu hänen ongelmaansa tai saat tyydytettyä hänen tarpeensa. On siis erittäin tärkeää tuntea asiakkaat hyvin.
Onnistuneeseen asiakassuhteeseen kuuluu myös hyvä asiakaskokemus. Jos saat myytyä asiakaalle tuotteen, mutta tuote tai asiakaspalvelusi ei vastaa odotuksia, ei asiakassuhteesta tule pitkäaikaista. Asiakastutkimus tai asiakaskysely auttaa välttämään sudenkuopat ja löytää ongelmakohdat.

Asiakastutkimus auttaa asiakasuskollisuuden rakentamisessa

Onnistunut asiakaskokemus tarjoaa mahdollisuuden pitkäaikaiseen kumppanuuteen asiakkaan kanssa. Olemassaolevista asiakkaista kannattaa pitää huolta ja pitää asiakaskokemus korkealla tasolla, koska olemassaolevalle asiakaalle myyminen on aina helpompaa jo syntyneen luottamussuhteen vuoksi.

Kysy

Kysy oikeat kysymykset oikeilta henkilöiltä ja oikeaan aikaan. Suunnittele kyselytutkimus tarkkaan, kysy vain sellaisia kysymyksiä, jotka ovat asiakkaalle valideja.  Huomaa, että asiakaskysely tai mikä tahansa tutkimus tuottaa asiakaalle myös kokemuksen ja on osa yrityksesi viestintää. Älä kysy rautakaupan valikoimasta kangaskaupan asiakkaalta. Jokainen kohtaaminen asiakkaan kanssa on paikka loistaa. Asiakaskyselyä voidaan kustomoida, ja sen on tarkoitus vahvistaa brändiäsi ja luottamussuhdetta.

Analysoi

ASiakastutkimuksen tulosten analysointi on vähintään yhtä tärkeää kuin lomakkeen tarkka suunnittelu. Väärin tehdty analyysi johtaa vääriin johtopäätöksiin ja ohjaat liiketoimintaasi väärään suuntaan.

Vie tulokset käytäntöön

Yksi suurimmista virheistä niin asiakaskyselyiden kuin muidenkin tutkimusten suhteen on jättää tutkimustulokset käyttämättä. Meiltä saat myös analyysipalvelun ja autamme tekemään tuloksien perusteella toimenpiteitä, joilla viet liiketoimintasi seuraavalle tasolle.

Asiakaskysely ja asiakastyytyväisyystutkimus asiakaskokemuksen kehittämisessä

Asiakastyytyväisyyttä voidaan tutkia monilla tavoin. Verkkokaupan asiakastyytyväisyystutkimus on luontevinta toteuttaa verkkokyselyn avulla. Jo lyhyellä kyselyllä voidaan tuottaa tietoa, jolla asiakastyytyväisyyttä päästään kehittämään. Hyvä tutkimus on sopivan mittainen ja helposti lähestyttävä. Se ei saa ärsyttää tai aliarvioda vastajaa ja sen kysymykset eivät ole monitulkintaisia. Asiakaspalautetutkimus voidaan tuottaa verkkolomakkeiden lisäksi myös esimerkiksi paperilomakkeilla tai vastaamiseen tarkoitetuilla laitteilla. Luotettavan ja relevantin datan kerääminen ja analysointi on minkätahansa kehitystyön peruskivi, josta ponnistamalla osataan viedä tuotetta tai palvelua oikeaan suuntaan. Asiakastutkimuksella saadaan selville asiakkaan kokemukset esimerkiksi palvelusta, mutta datan avulla saadaan selville myös asiakkaan ostopolulta ne kohdat, jotka tarvitsevat vielä hiomista. Nykyään asiakas aloittaa ostopolkunsa usein jo kauan ennen varsinaista kontaktia yritykseen etsimällä esimerkiksi tietoa verkosta.

Asiakastutkimuspalvelut

FREYR tarjoaa laadukkaita palveluita asiakastutkimukseen, joiden avulla selvität ja profiloit asiakkaitasi ja heidän tarpeitaan ja ongelmiaan ja myös mittaat asiakastyytyväisyyttä. Tarjoamme myös tukea tulosten analysointiin ja tarvittavien toimenpiteiden harkintaan esimerkiksi palvelumuotoilun keinoin.

Teemme kaikki tutkimukset ehdottoman luotettavasti ja ajallaan ja noudatamme tutkimuseettisiä periaatteita.

Kun tarvitset asiantuntijan apua asiakasymmärryksen kasvattamiseksi, ota yhteyttä! Meillä on käytössä laaja skaala erilaisia tutkimuksia sekä välineitä ja hyödynnämme myös palvelumuotoilun keinovalikoimaa!

Blogissa

Asiakaskokemuksen muotoilu palvelumuotoilun avulla

Asiakasymmärryksen syventäminen palvelumuotoilun avulla

Laadukas ja eheä data on edellytys onnistuneelle sisällön kustomoinnille ja se ohjaa niin asiakaspalvelun, myynnin, kuin markkinoinninkin työtä sekä tarjoaa tukea jo tuotekehitysvaiheeseen. Puutteellista asiakasdataa voidaan rikastaa yhdistelemällä eri tietolähteitä, omista erillisistä rekistereistä julkisiin rekistereihin ja esimerkiksi verkkosivuilta saatuun dataan.

Palaute ja fiiliskysely

Fiiliskysely jatkuvaan henkilöstökokemuksen mittaamiseen

Yksinkertainen fiiliskysely on vakiinnuttanut paikkansa henkilöstökyselyiden yhtenä mittarina. Pulssikysely on määrätyin ja yleensä lyhyin aikavälein toistuva kysely. Fiiliskyselyt toteutetaan yleensä pulssikyselyinä ja näin saadaan jatkuvaa dataa henkilöstön hyvinvoinnista, työilmapiiristä ja työyhteisön terveydestä. Fiiliskyselyt ovat usein hyvin lyhyitä kyselyitä, joissa vastataan […]

Teal-organisaatio itseohjautuva

Teal-organisaatiot

Teoria Teal-organisaatioiden takana nojaa Frederic Laloux:n tutkimuksiin ja kirjaan Reinventing Organizations. Teoria on jo tällä hetkellä muuttamassa koko johtamisen paradigmaa systeemiseen johtamiseen ja itseohjautuvuuden kehittämiseen organisaatioissa. Teal-organisaatioissa pyritään muuttamaan organisaatio kokonaan itseohjautuvaksi, joka poistaa tarpeen nykyisen kaltaiselle hierarkkiselle johtamisjärjestelmälle. Tulevaisuuden […]