Blogi

Asiakaskokemuksen muotoilu palvelumuotoilun avulla

Asiakasymmärryksen syventäminen palvelumuotoilun avulla

Laadukas ja eheä data on edellytys onnistuneelle sisällön kustomoinnille ja se ohjaa niin asiakaspalvelun, myynnin, kuin markkinoinninkin työtä sekä tarjoaa tukea jo tuotekehitysvaiheeseen. Puutteellista asiakasdataa voidaan rikastaa yhdistelemällä eri tietolähteitä, omista erillisistä rekistereistä julkisiin rekistereihin ja esimerkiksi verkkosivuilta saatuun dataan.

Palaute ja fiiliskysely

Fiiliskysely jatkuvaan henkilöstökokemuksen mittaamiseen

Yksinkertainen fiiliskysely on vakiinnuttanut paikkansa henkilöstökyselyiden yhtenä mittarina. Pulssikysely on määrätyin ja yleensä lyhyin aikavälein toistuva kysely. Fiiliskyselyt toteutetaan yleensä pulssikyselyinä ja näin saadaan jatkuvaa dataa henkilöstön hyvinvoinnista, työilmapiiristä ja työyhteisön terveydestä. Fiiliskyselyt ovat usein hyvin lyhyitä kyselyitä, joissa vastataan […]

Teal- itseohjautuvuus testi

TESTAA: Kuinka itseohjautuva olet?

Itseohjautuvuus on avain parempaan työelämään niin yksilön kuin organisaationkin kannalta. Itseohjautuvuus työelämässä tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että työntekijät pystyvät itse määrittelemään työpäivänsä sisällön ja ovat myös motivoituneita tekemään työnsä. Itseohjautuvuudella voidaan saavuttaa parempaa työssä jaksamista, motivaatiota ja sitoutumista. Itseohjautuva organisaatio saa […]

Teal itseohjautuva organisaatio testi

TESTAA: Kuinka itseohjautuva organisaatiosi on?

Tällä testillä pääset testaamaan organisaatiosi tilaa ja sen kehitysmahdollisuuksia suhteessa itseohjautuvuuteen. Itseohajutuva Teal-organisaatio saavuttaa kustannushyötyjä paremmalla työhyvinvoinnilla ja se on motivoiva paikka tehdä töitä. Itseohjautuvat organisaatiot ovat arvopohjaisia yhteisöjä, joissa vallitsee luova ja turvallinen tunnelma. Saadaksesi laajemman kuvan organisaatiosi tilasta […]

Teal-organisaatio itseohjautuva

Teal-organisaatiot

Teoria Teal-organisaatioiden takana nojaa Frederic Laloux:n tutkimuksiin ja kirjaan Reinventing Organizations. Teoria on jo tällä hetkellä muuttamassa koko johtamisen paradigmaa systeemiseen johtamiseen ja itseohjautuvuuden kehittämiseen organisaatioissa. Teal-organisaatioissa pyritään muuttamaan organisaatio kokonaan itseohjautuvaksi, joka poistaa tarpeen nykyisen kaltaiselle hierarkkiselle johtamisjärjestelmälle. Tulevaisuuden […]

Teal itseohjautuva organisaatio testi

Suunnitteilla tutkimus!

  Monessa organisaatiossa rynnistetään tekemään asiakastutkimusta sen kummemmin suunnittelematta. Hyvin suunniteltu on kuitenkin puoliksi tehty ja tämä pätee myös eritoten kun kyseessä on tutkimus. Suunnitteluprosessi on hyvä aloittaa tavoitteiden määrittelystä. Miksi tutkimus pitää tehdä? Mitä tutkimuksella halutaan saavuttaa? Mitä tiedolla […]