asiakastutkimus, henkilöstötutkimus

Vähintään yhtä tärkeää, kuin asiakkaan tunteminen, on henkilöstöstä huolehtiminen. Ilman motivoitunutta henkilöstöä ei työt valmistu ja business sakkaa. Henkilöstötutkimus auttaa henkilöstönhyvinvoinnin kasvattamisessa ja työnantajabrändin hallinnassa.

Hyvästä työhengestä ja työhyvinvoinnista kannattaa pitää kiinni. Hyvän hengen ja työilmapiirin ylläpito on helpompaa, kuin huonon korjaaminen. Henkilöstön hyvinvointi koostuu useista eri asioista, joista suureen osaan pystyy työnantaja vaikuttamaan. Työhyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen liittyy mm. osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen, mielekäs urapolku, ergonomia, yhteishenki ja muut työnteon puitteet. Osa työntekijöistäsi motivoituu ongelmanratkaisusta ja toiselle sopii rutiininomaisemmat tehtävät. Tärkeää on kuitenkin tunnistaa motivaattorit ja johtaa jokaista työntekijää hänen omista lähtökohdistaan käsin.

Työntekijän suoriutumiseen ja motivaatioon voi liittyä myös työn ulkopuolisia tekijöitä. Esimerkiksi perheasiat ja lapset vaikuttavat usein työmotivaatioon, työstä suoriutumiseen ja myös sitoutumiseen työnantajaan. Myös näihin asioihin voi työnantaja vaikuttaa edistämällä esimerkiksi työn ja perheen yhteensovittamista.

Henkilöstötutkimus työhyvinvoinnin mittarina

Hyvä lähtökohta onnistuneelle henkilöstöpolitiikalle on luotettavasti ja luottamuksella suoritettu henkilöstötutkimus. Työilmapiirin ja työtyytyväisyyden tutkiminen ja ongelmien tunnistaminen ja korjaaminen parantaa mm. asiakaspalvelua ja näkyy lopulta myös viivan alla. Työssä viihtyminen näkyy ulospäin!

Henkilöstökyselyn tai työhyvinvointitukimuksen teettämistä ulkopuolisella asiantuntijalla puoltaa paitsi omien resurssien ohjaaminen ydinosaamiseen, mutta myös luottamuksellisuus: joihinkin kysymyksiin voi olla helpompi vastata, jos työntekijä luottaa, että vastaukset on anonymisoitu ennen kuin esimerkiksi esimies saa ne käsiinsä.

Freyr tarjoaa luotettavat tutkimuspalvelut ja tarvittaessa autamme myös tulosten analysoinnissa ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa. Yhteistyöverkostomme avulla rakennamme palvelukokonaisuuden, jolla saadaan työntekijät iloisiksi ja motivoituneiksi. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

 Blogistamme löydät lisää tietoa erilaisista henkilöstötutkimuksista esimerkiksi fiilistutkimuksista ja itseohjautuvista organisaatioista!

Oletko valmis viemään organisaatiosi seuraavalle tasolle?

Hinta

 

2672€ (alv 0)

 

[su_list icon="icon: diamond"]

  • Kyselyn suunnittelu
  • Kyselyn toteutus
  • Kevyet yhteenvetoraportit

[/su_list]

Esimerkki räätälöidystä tutkimuksesta

 Henkilöstötutkimus, julkinen sektori

Toteutimme pienelle kunnalle laajan selvityksen kahden sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan yksikön henkilöstöstä ja henkilöstön ajankäytön haasteista. Henkilöstötutkimus toteutettiin yhdistelemällä perinteistä henkilötötutkimusta ja itseohjautuvien organisaatioiden teal-filosofiaan pohjautuvaa tutkimusta. Lisäksi keräsimme dataa henkilöstön ajankäytöstä sekä haastatteluaineistoa. Aineiston pohjalta tuotimme raportin tuloksista toimenpide-ehdotuksineen.

Tämän kaltaiselle laajalle tutkimukselle tuli hintaa 4519€ + matkakulut +alv.

 

Lue lisää henkilöstökyselyistä ja hyvistä käytännöistä blogista

Mikä saa henkilöstökyselyn onnistumaan?

Asiakaskokemuksen muotoilu palvelumuotoilun avulla

Asiakasymmärryksen syventäminen palvelumuotoilun avulla

Laadukas ja eheä data on edellytys onnistuneelle sisällön kustomoinnille ja se ohjaa niin asiakaspalvelun, myynnin, kuin markkinoinninkin työtä sekä tarjoaa tukea jo tuotekehitysvaiheeseen. Puutteellista asiakasdataa voidaan rikastaa yhdistelemällä eri tietolähteitä, omista erillisistä rekistereistä julkisiin rekistereihin ja esimerkiksi verkkosivuilta saatuun dataan.

Palaute ja fiiliskysely

Fiiliskysely jatkuvaan henkilöstökokemuksen mittaamiseen

Yksinkertainen fiiliskysely on vakiinnuttanut paikkansa henkilöstökyselyiden yhtenä mittarina. Pulssikysely on määrätyin ja yleensä lyhyin aikavälein toistuva kysely. Fiiliskyselyt toteutetaan yleensä pulssikyselyinä ja näin saadaan jatkuvaa dataa henkilöstön hyvinvoinnista, työilmapiiristä ja työyhteisön terveydestä. Fiiliskyselyt ovat usein hyvin lyhyitä kyselyitä, joissa vastataan […]

Teal-organisaatio itseohjautuva

Teal-organisaatiot

Teoria Teal-organisaatioiden takana nojaa Frederic Laloux:n tutkimuksiin ja kirjaan Reinventing Organizations. Teoria on jo tällä hetkellä muuttamassa koko johtamisen paradigmaa systeemiseen johtamiseen ja itseohjautuvuuden kehittämiseen organisaatioissa. Teal-organisaatioissa pyritään muuttamaan organisaatio kokonaan itseohjautuvaksi, joka poistaa tarpeen nykyisen kaltaiselle hierarkkiselle johtamisjärjestelmälle. Tulevaisuuden […]