REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on FREYR Oy:n (jatkossa FREYR) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.05.2018. Viimeisin muutos 17.8.2018.

1. REKISTERINPITÄJÄ

FREYR Oy
Näveritie 8
37130 Nokia

Puhelinnumero:
040 8360507

Sähköposti: palvelut@freyr-konsultointi.fi
etunimi.sukunimi@freyr-konsultointi.fi

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Emilia Tolonen

Puhelinnumerot:
040 8360507

Sähköposti: emilia.tolonen@freyr-konsultointi.fi

3. REKISTERIN NIMI

Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

– julkisen tehtävän hoitaminen (mihin perustuu), tai

– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla:

  • Yhteystiedot kuten rekisteröidyn nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, kieli
  • Työtehtävään liittyvät tiedot kuten asema, työrooli, työkokemus alalta / yrityksestä, liiketoiminta- alue/yksikkö/osasto/tiimi
  • Työnantajayrityksen yhteys- ja taustatiedot
  • Osallistumis- ja käyttäjätiedot FREYRin järjestämiin kehitysohjelmiin tai muihin tapahtumiin, tuotteisiin ja palveluihin liittyen
  • Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot (esim. yhteydenotot, tapaamiset )
  • Mahdolliset luvat ja suostumukset
  • Mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot (esim. ruokavaliotiedot tilaisuuksien tarjoiluun liittyen)

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin mahdollisesti tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Mikäli asiakas liittyy sähköpostilistalle, tallennetaan hänen sähköpostinsa pelkästään uutiskirjelistalle. Asiakas voi milloin tahansa perua tilauksensa.

7. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

FREYR säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes asiakkaan kanssa olevan asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritellään asiakkaan viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään 10 vuotta.

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietoja ei koskaan luovuteta eri tahoille.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää tässä dokumentissa kuvatulla tavalla. Tietoja luovutettaessa tarkistetaan vastaanottajan henkilöllisyys.

Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä tässä dokumentissa yksilöityjen osoitteiden kautta. FREYR oy pidättää oikeuden säilyttää tietoja, joiden säilyttämisestä on säädetty muualla lainsäädännössä, kuten esimerkiksi kirjanpitoaineistoon mahdollisesti liittyvät henkilötiedot.

11. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti (Osoite kohdassa 1. Rekisterinpitäjä) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

SIVUSTOLLA KÄYTETTÄVÄT LISÄOSAT JA ULKOISET ELEMENTIT

Sivusto käyttää avuksi erinäisiä elementtejä, jotta toiminta voidaan vahvistaa. Alla listattuna pääosa käytetyistä lisäosista tai elementeistä. Kattavan listan saat ottamalla yhteyttä

GOOGLE ANALYTICS: Sivuston seurantaan käytämme Google Analytics -palvelua. Seurannan tarkoituksena on kerätä tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä.

GOOGLE MAPS: Sivustollamme on käytössä Google Mapsin karttapalvelu, joka tallentaa evästeitä.

GOOGLE FONT API: Sivusto hakee käytettävän fontin suoraan Googlen palvelimilta.

CALDERA FORMS: Yhteydenottolomakkeet lähetetään CALDERA FORMS -lisäosan avulla.

YOAST: Sivuston hakukoneoptimoinnissa käytämme hyväksi Yoast-lisäosaa.

WORDPRESS: Sivusto on rakennettu WordPress-julkaisujärjestelmän alle.’

MODAL SURVEY: Sivustolla käytetään modal survey-lisäosaa kyselyelementeissä.

Facebook Pixel: Liitännäinen auttaa markkinoinnin optimoinnissa.

Käytössä on mahdollisesti myös muita verkkosivuston tekniseen toteutukseen tarvittavia kirjastoja, koodeja tai elementtejä, joiden ei kuitenkaan pitäisi kerätä minkäänlaista tietoa kävijästä missään olosuhteessa.

EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle silloin kun joku vierailee sivustolla. Evästeet eivät sisällä minkäänlaisia henkilötietoja eikä niiden avulla voida esimerkiksi suorittaa ohjelmia.

EVÄSTEET FREYR OY:N VERKKOSIVUILLA

Käytämme evästeitä moniin käyttötarkoituksiin, jotka liittyvät sivuston toimivuuteen, analysointiin ja markkinointiin. Evästeet keräävät mahdollisesti myös tietoja esimerkiksi käyttäjien kiinnostuksista, joiden avulla kykenemme kohdentamaan viestintäämme sisällöistämme kiinnostuneelle yleisölle.

Aiemmin mainitut lisäosat ja ulkoiset elementit tallentavat koneelle evästeitä, jotta ne toimisivat toivotun tavan mukaisesti.

Lisätietoja Googlen (Analytics, Maps) evästekäytännöistä löytyy tämän linkin takaa: https://policies.google.com/technologies/cookies

Sivusto hyödyntää JavaScript-kirjastoja jotka keräävät mahdollisesti evästeiden avulla pääasiassa teknistä tietoa, jotta verkkosivu toimisi sulavammin.

EVÄSTEIDEN KIELTÄMINEN SELAIMESSA

Emme suosittele tätä, mutta mikäli haluat estää evästeet, muuta selaimesi evästeasetuksia. Evästeiden kieltäminen saattaa heikentää käyttökokemusta, eikä kaikki verkkosivuston toiminnot välttämättä enää toimi lainkaan.

Lisätietoja evästeiden hallinnasta selaimessesasi löytyy tämän linkin takaa: http://aboutcookies.org/ . Jos estät evästeiden käytön selainohjelmassasi, laitettasi ei seurata, kun vierailet sivustossa. Huomaa kuitenkin, että estämällä evästeiden käytön saatat estää myös joidenkin sivuston toimintojen käyttämisen.

Tietosuoja-asetusten hallintakeskus