Teal- itseohjautuvuus testi

TESTAA: Kuinka itseohjautuva olet?

Itseohjautuvuus on avain parempaan työelämään niin yksilön kuin organisaationkin kannalta. Itseohjautuvuus työelämässä tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että työntekijät pystyvät itse määrittelemään työpäivänsä sisällön ja ovat myös motivoituneita tekemään työnsä. Itseohjautuvuudella voidaan saavuttaa parempaa työssä jaksamista, motivaatiota ja sitoutumista. Itseohjautuva organisaatio saa […]

Teal itseohjautuva organisaatio testi

TESTAA: Kuinka itseohjautuva organisaatiosi on?

Tällä testillä pääset testaamaan organisaatiosi tilaa ja sen kehitysmahdollisuuksia suhteessa itseohjautuvuuteen. Itseohajutuva Teal-organisaatio saavuttaa kustannushyötyjä paremmalla työhyvinvoinnilla ja se on motivoiva paikka tehdä töitä. Itseohjautuvat organisaatiot ovat arvopohjaisia yhteisöjä, joissa vallitsee luova ja turvallinen tunnelma. Saadaksesi laajemman kuvan organisaatiosi tilasta […]