Teal- itseohjautuvuus testi

Itseohjautuvuus on avain parempaan työelämään niin yksilön kuin organisaationkin kannalta. Itseohjautuvuus työelämässä tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että työntekijät pystyvät itse määrittelemään työpäivänsä sisällön ja ovat myös motivoituneita tekemään työnsä. Itseohjautuvuudella voidaan saavuttaa parempaa työssä jaksamista, motivaatiota ja sitoutumista. Itseohjautuva organisaatio saa aikaan parempia tuloksia ja saavuttaa selviä kustannushyötyjä. Itseohjautuvan organisaation henkilöstö voi myös paremmin. Jos haluat tietää lisää siitä mitä itseohjautuva käytännössä tarkoittaa käy kurkistamassa blogiimme!

Testaa oma itseohjautuvuutesi ja saat oman kehittymisesi tueksi arvokasta tietoa!

Parhaat hyödyt saavutetaan kun itseohjautuvuuden kehittämiseen sitoudutaan koko organisaation tasolla! Omaan kehittymiseen kannattaa kiinnittää huomiota, mutta jos muu organisaatio elää alemmalla tasolla, todennäköisesti tunnet tyytymättömyyttä työtäsi ja organisaatiokulttuuria kohtaan. Pyydä siis myös kollegoita ja esimiehiäsikin kokeilemaan testiä.

Tämä testi testasi itseohjautuvuutta viidellä eri muuttujalla. Voit myös halutessasi tilata täysimittaisen itseohjautuvuuden kartoituksen, joka testaa itseohjautuvuuttasi kokonaisvaltaisesti.